iCopyleft
Four Freedoms 🇳🇱🇺🇸 work in progress
 
 
 

Fair use:

    Iedereen is vrij om een link naar de Nederlandse versie van de GNU General Public License Protects Software Freedoms - iCopyleft door Priscilla F. Harmanus te maken met behulp van URL http://iCopyleft.org/nl/the-gnu-general-public-license-protects-software-freedomsFor English reading, the link to the English version of the GNU General Public License Protects Software Freedoms - iCopyleft by Priscilla F. Harmanus using URL http://iCopyleft.org/en/the-gnu-general-public-license-protects-software-freedoms. 

Disclaimers:

  1. De verklaringen, standpunten en meningen die in dit hoofdstuk en de website als geheel worden gepresenteerd, zijn die van de auteur en worden niet onderschreven door, noch weerspiegelen ze noodzakelijkerwijs, de meningen van de huidige en voormalige werkgevers van de auteur, of enige andere organisatie van de auteur in verband kan worden gebracht.

Stallman & Copyleft 2008 - Richard Stallman (RMS) Inventor of Copyleft System¹,²

00:00 Dus we hebben gehoord over Copyleft. 00:02 Dus wat, misschien voor een beginneling, op iets vreemds lijkt, 00:06 als een copyleft. 00:07 Dus... Nou, laat me het uitleggen. 00:08 Yeah. You see. 00:10 De huidige Auteursrecht wet, zegt: 00:12 "Alles wat wordt geschreven, is auteursrechtelijk beschermd. Automatisch, en onmiddellijk." 00:16 Dus, 00:17 "hoe maak je een programma Vrije Software?" 00:20 Wat er gebeurt is, 00:21 de mensen, die het auteursrecht houden, op de code, 00:24 leggen een formele verklaring af waarin zij zeggen, 00:27 "Jij, de gebruiker, hebt de vier vrijheden." 00:29 Die verklaring, noemen we een vrije softwarelicentie. 00:33 En, er waren verschillende vrije softwarelicenties. 00:35 De meestgebruikte is "de GNU General Public License", die ik schreef. 00:39 Ongeveer, 00:40 tweederde van alle vrije softwarepakketten gebruikt die licentie. 00:43 En een derde gebruikte de andere licenties. 00:46 Dus, elke vrije softwarelicentie, geeft de gebruiker, 00:48 de vier vrijheden. 00:50 Maar, 00:51 de GNU General Public License doet het op een speciale manier. 00:54 Het maakt gebruik van een juridisch techniek, 00:56 copyleft genaamd, die ik heb uitgevonden. 00:58 Er staat, dat, 00:59 wanneer u exacte kopieën her-distribueert, of uw gewijzigde versies, 01:04 (Er is een voorwaarde, een vereiste). 01:06 U moet, 01:07 de licentie hetzelfde houden. En u moet, 01:10 de broncode beschikbaar stellen, 01:12 aan de mensen, die kopieën van u krijgt. 01:15 U kunt binaire bestanden verspreiden, als u dat wenst. 01:17 Maar wanneer u binaire bestanden distribueert, moet u de broncode beschikbaar stellen, 01:20 aan dezelfde mensen. 01:21 Dus, 01:22 het resultaat is, 01:23 dat je aan de volgende persoon hetzelfde moet doorgeven, 01:26 dezelfde vrijheid die je van mij hebt gekregen! 01:29 Dat is wat de GNU General Public License zegt, 01:32 en die techniek is Copyleft. 01:34 Dus, 01:35 in de geest, 01:36 is copyleft min of meer het tegenovergestelde van copyright. In plaats van, 01:41 het gebruik van, 01:43 Copyright, is het ontwerp, dus één 01:45 persoon kan beperking leggen op anderen. 01:47 Copyleft, ondersteunt ieders vrijheid. 01:50 Maar, juridisch gesproken, 01:52 Copyleft is een manier om de Wet van Copyright (Law) te gebruiken.


Vertaalcredits

Deze Nederlandse vertaling is gemaakt door Priscilla F. Harmanus³,.


Zie ook

Over Copyleft (auteursrechten)

Wat is Copyleft (auteursrechten)?Referenties en Opmerkingen

  1.  Legt de concepten uit van Richard M Stallman, de uitvinder van het Copyleft-systeem. Hij is ook de vader van de Vrije Software-beweging, initiator en hoofdarchitect van het GNU-computerbesturingssysteem en voorzitter van FSF (Free Software Foundation). Videoclip van interview door Doordarshan (India's National & Public Service Broadcaster) Bangalore centre, Telecast op 4 juli 2010. Interview opgenomen op 16 december 2008. Bronlink https://youtu.be/u2k07BbPkDk
  2.  Stallman & Copyleft 2008 - Richard Stallman (RMS) Inventor of Copyleft System (ENG/DUTCH SUB) video vertaald door Priscilla F. Harmanus https://youtu.be/RgtLwsEHha4   
  3.  http://wiki.ipriscilla.com/nl/projects/the-gnu-project/ 
  4. http://gnuproject.nl/nl/priscilla/how-i-discovered-free-software-and-met-rms
Handeling

Datum publicatie

Organisatie

Vergaderjaar

Vergadernummer

Datum vergadering

28-11-2002

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2002-2003

nr. 22, pagina 1513-1518

19-11-2002

Noten bevattende het rapport van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven inzake de heer A. Slob en een samenvatting van de notitie "Software, open u!"

Plan van aanpak ter stimulering van open software


Kamerstuk

Datum publicatie

Organisatie

Vergaderjaar

Dossier- en ondernummer

15-03-2011

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2010-2011

32679 nr. 2

32 679

Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid

Nr. 2

RAPPORT


  • Handeling 2002-2003, pag. 1513-1518 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingenhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20022003-1513-1518.html
  • Kamerstuk 32679, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32679-2.html Kamerstuk 32679, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen | Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid ; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid | Kamerstuk |  Publicatiedatum: 2011-03-15 | Vergaderjaar: 2010-2011 |  copyleft-bepaling | OSI is een non-profitorganisatie 65 die de taak op zich heeft genomen softwarelicenties te certificeren en daarmee te kwalificeren als «OSI certified open source». Deze certificering wordt breed geaccepteerd. Het OSI heeft 67 opensourcelicenties goedgekeurd (stand december 2010). Hiervan worden er in de praktijk echter slechts een beperkt aantal gebruikt. Veelgebruikte licenties zijn: GNU General Public License (GPL), Lesser GNU General Public License (LGPL), Affero GNU Public License (AGPL), Artistic License, Berkeley Software Distribution (BSD), Apache Licence en Mozilla Public License (MPL). In Europees verband is de European Union Public Licence (EUPL) ontwikkeld. 39. Voorbeelden van veelgebruikte licentievormen met een (sterke) copyleft-bepaling zijn: GNU General Public License (GPL) en Affero GNU Public License (AGPL). Voorbeelden van licentievormen die geen copyleft-bepaling of een zwakke copyleft-bepaling bevatten zijn: Lesser GNU General Public License (LGPL), Berkeley Software Distribution License (BSD), Apache Licence en Mozilla Public License (MPL). 18. Om precies te zijn: indien de software beschikbaar wordt gesteld onder de GPL licentievorm, een licentievorm met copyleft-bepaling, zie hiervoor § 3.3.2. 42  Wanneer op de opensourcesoftware de copyleft-bepaling van toepassing is wordt de gebruiker verplicht om bij eventuele verspreiding van de gewijzigde broncode, al dan niet in combinatie met gesloten software, dit ook weer onder dezelfde licentie te doen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32679-2.html

 ⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/static/afbeeldingen/overheidnl-logo.png

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/static/afbeeldingen/logos/tweede-kamer-grijs.png

https://softwarefreedom.org/resources/

http://ebb.org/bkuhn/blog/2020/01/06/copyleft-equality.html

https://www.fsf.org/news/free-software-awards-winners-announced-civicrm-bradley-kuhn-and-alyssa-rosenzweig

https://www.fsf.org/blogs/rms/selling-exceptions

https://www.keionline.org/sites/default/files/ec_letter_mysql_oct19.pdf

https://www.gnu.org/philosophy/ec_letter_mysql_oct19.pdf

https://www.gnu.org/press/2001-05-04-GPL.html

https://sfconservancy.org/blog/2014/jun/09/do-not-need-cla/

https://static.fsf.org/nosvn/cle/cle-2014-kuhn.pdf

http://www.ebb.org/bkuhn/blog/2010/10/19/proprietary-relicensing.html

https://static.lwn.net/2002/0321/a/fsf-agpl.php3

https://noise.getoto.net/author/bradley-m-kuhn/

http://www.socallinuxexpo.org/scale11x/presentations/affero-gplv3-why-it-exists-who-its

http://ebb.org/bkuhn/talks/SCALE-2013/agplv3.html

https://lwn.net/Articles/541981/

https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1074&context=mttlr

De term CopyLeft beschrijft de nauwe relatie tussen een stuk auteursrechtelijk beschermd werk en een bepaald type licentie. De licentie geeft u de mogelijkheid om het werk te wijzigen. Als u die gewijzigde versie herdistribueert, moet u dit doen onder de oorspronkelijke licentie.

Deze licentie geeft je de vrijheid om het werk aan te passen en te herdistribueren, als je dat onder dezelfde licentie doet.

Deze "vrijheid" moedigt de FreeSoftware-ethiek aan, door van alle gebruikers van de CopyLeft-software te eisen dat ze iets terugdoen voor de gemeenschap, in plaats van dat bepaalde individuen (meestal softwareontwikkelaars) iets terugdoen voor de gemeenschap door hun wijzigingen als eigendom te verspreiden. Vanwege de eis van de auteursrechthebbende om deze licentie te blijven gebruiken, worden deze licenties vaak "vrijheidsverzekerd" genoemd, in tegenstelling tot de strijdbare term "viraal".


Voor de officiële FSF-verklaring, lees hun pagina over licenties:

https://www.gnu.org/licenses/licenses.html#WhatIsCopyleft

Of copyleft-werken werken zijn voor het algemeen belang (the public good), is discutabel (de vraag). Aan de ene kant, is er het argument dat iedereen kan bijdragen en de werken kan gebruiken. Aan de andere kant is er het argument dat sommige situaties mogelijk vereisen of worden vergemakkelijkt door particuliere ontwikkeling (private development) en dat dergelijke ontwikkelingen (developments) kunnen worden geremd als copyleft vereist is. Bijvoorbeeld, het gebruik van componenten van bedrijfsgeheimen (trade secret components) kan de openbaarmaking verbieden die doorgaans vereist is door een copyleft licentie (auteursplicht-licentie), zodat een schrijver (a writer) kan worden uitgesloten (barred) van een anderszins nuttige bron/resource. In dergelijke situaties, ontzegt het copylefting van een component delen van de samenleving het voordeel (the benefit) van het werk. Als gevolg/resultaat hiervan, is het minder geschikt voor projecten van puur publiek goed (pure public good projects) dan minder beperkende (less restrictive) licenties.

Een klassiek voorbeeld waarbij handelsgeheimen (trade secrets) vereist zouden zijn geweest, was een dvd-speler. De speler zou de trade secret CSS-methode (met handelsgeheimen) moeten gebruiken en de openbaarmaking van de vereiste technieken valt onder een contract dat openbaarmaking verbiedt. Daarom, was het onmogelijk om een copyleft dvd-speler (DVD player) te schrijven.


The term CopyLeft describes the tight relation of a piece of copyrighted work and a certain type of license. The license permits you to modify the work. If you redistribute that modified version you are required to do so under the original license.

This license gives you the freedom to modify the work and redistribute it, if you do so under the same license.

This "freedom" emboldens the FreeSoftware ethic, by requiring all users of the CopyLeft software to give back to the community, rather than allowing certain individuals (typically software developers) to not give back to the community by distributing their modifications as proprietary. Because of the requirement by the copyright holder to keep using this licence, these licenses are often called "freedom-insured", as opposed to the combative term "viral".

For the official FSF statement, read their page on licenses:


Whether copyleft works are works for the public good is debatable. On one side, there's the argument that anyone can contribute and use the works. On the other is the argument that some situations may require or be facilitated by private development and such developments may be inhibited if copyleft is required. For example, the use of trade secret components may prohibit the disclosure typically required by a copyleft license, so a writer may be barred from an otherwise useful resource. In such situations, the copylefting of a component denies parts of society the benefit of the work. As a result, it's less well suited for pure public good projects than less restrictive licenses.

One classic example where trade secrets would have been required was a DVD player. The player would need to use the trade secret CSS method and disclosure of the required techniques is covered by a contract prohibiting disclosure. Hence, it was impossible to write a copyleft DVD player.


De veelgebruikte 
Python taal (programming language) onderging grote licentiewijzigingen in 2001, zodat versie 2.1 en later GPL-compatibel zouden zijn.

Wilt u meer bewijs dat GPL compatibiliteit belangrijk is? Verschillende grote, spraakmakende FLOSS projecten hebben vaak pijnlijke veranderingen ondergaan om zichzelf GPL-compatibel te maken, en hetzelfde geldt voor organisaties die licenties schrijven.

Andere projecten en auteurs van licenties laten zien dat GPL compatibiliteit belangrijk is