iCopyleft
Four Freedoms 🇳🇱🇺🇸 work in progress
 
 
 

Dit is een nieuwe pagina.

Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.In deze rubriek staan begrippen gerelateerd aan het onderwerp open standaarden en open source software uitgelegd.

Indien een begrip dat u zoekt hier niet tussen staat nodigen wij u van harte dit aan ons te melden via info [at] noiv [dot] nl

Voor meer informatie over computertermen zie 'links'.

A

Apache

Apache is webserver software die wordt verspreid onder een open source licentie. De software is marktleider met een marktaandeel van meer dan 65%.

B

BSD

De Berkeley Software Distribution (BSD) licentie kan waarschijnlijk als de meest eenvoudige en korte open source licentie worden aangemerkt. De BSD is een licentie die de gebruiker veel vrijheid geeft.

C

CaNOS

Nederlandse Catalogus van Open Standaarden.

E

e-gif

e-gif is het Engelse  initiatief om een interoperability framework te ontwikkelen waarmee de elektronische overheid mogelijk wordt gemaakt.

Europees Parlement

Dit orgaan geeft een stem aan de volkeren van de staten die in de Europese Gemeenschap zijn verenigd. Het Parlement oefent bevoegdheden uit die te vergelijken zijn met die van de nationale parlementen. Zo stelt het Europees Parlement thans de meeste Europese wetten vast samen met de Raad van Ministers.

Europese Commissie

Dit orgaan kan worden beschouwd als het "dagelijks bestuur" van de Europese Unie. De Commissie dient voorstellen in voor Europese wet- en regelgeving, en voert de acties uit die door de Raad van de Europese unie en het Europees Parlement zijn goedgekeurd. Van de Commissie maken 20 eurocommissarissen deel uit. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben momenteel twee commissieleden en de overige lidstaten één.

F

FFII

FFII staat voor Foundation for a Free Information Infrastructure. Het is een neutrale non-profit stichting die de belangen behartigt van het MKB en de consument in Europa op ICT-gebied.

G

GPL

GNU General Public License, open source licentie die is ontwikkeld door de Free Software Foundation.

L

LGPL

De GNU Lesser General Public License (LGPL) is een variant op de GPL. Deze licentie, die is ontwikkeld door de Free Software Foundation, richt zich met name op zogenaamde softwarebibliotheken (libraries), maar wordt ook gebruikt voor andere software.

Linux

Open source besturingssysteem dat begin jaren '90 oorspronkelijk is ontwikkeld door de Fin Linus Torvalds en waaraan ondertussen honderden zoniet duizenden andere programmeurs bijdragen hebben geleverd.

M

MPL

Mozilla Public License.

N

NICTIZ

NICTIZ is het Nationaal ICT Instituut in de Zorg. NICTIZ ondersteunt, als belangeloze en neutrale organisatie, de totstandkoming van een betere informatievoorziening rondom en voor de patiënt / client met behulp van ICT, met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verhogen.

O

OASIS/e-Government TC

OASIS is een internationale organisatie die zich richt op de ontwikkeling, bundeling en acceptatie van e-business standaarden. Zij produceert standaarden op het gebied van onder meer beveiliging, XML, biometrie, zakelijke transacties (ebXML ), electronisch uitgeven en and interoperabiliteit tussen marktplaatsen.
Recent is bij OASIS een nieuw Technical Committee (TC) opgezet gericht op overheden. Doel is om de wensen en eisen van overheden met betrekking tot XML gebaseerde standaarden te kanaliseren naar de relevante andere TC%u2019s. Ook wordt gestreefd naar het uitwisselen van ervaringen en het stimuleren van de inzet van de open standaarden die binnen OASIS worden ontwikkeld.

Open Source

Open Source wordt soms gebruikt in plaats van Open Source Software maar er wordt hetzelfde mee bedoeld.

Open Source Software


Open Standaarden


OSOSS

OSOSS is de naam van het programma voor Open Source als onderdeel van de Software Strategie.

OSSL


S

SAGA

SAGA is de Duitse Standaarden Catalogus voor e-government. De Catalogus versies 0.1 en 0.2 van OSOSS zijn hierop gebaseerd.

semantiek


SXW

SXW is het standaard bestandsformaat van de tekstverwerker in OpenOffice.org. Dit bestandsformaat is gebaseerd op XML.
 

T

TCO

Total Cost of Ownership; methode om de totale kosten van bijvoorbeeld software in kaart te brengen.